Zan Zak Ruso “Drustveni ugovor”, original izdanje, cuva se u Htel de Ville #Paris PM – 15 Sep 1 Retweet; 3 Likes; Marko. Drustveni ugovor (zan zak ruso). 1 like. Book. Drustveni ugovor (zan zak ruso). Book. 1 person likes this topic. Want to like this Page? Sign up for Facebook to. IVOTNI PUTan ak Ruso () roen je u enevi, u porodici asovniara. nejednakosti meu ljudima (), Drutveni ugovor () i Nova Heloiz (). .. Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak *Ovde.

Author: Voktilar Nizuru
Country: Panama
Language: English (Spanish)
Genre: Science
Published (Last): 1 June 2016
Pages: 234
PDF File Size: 18.4 Mb
ePub File Size: 17.17 Mb
ISBN: 343-7-57478-998-4
Downloads: 5683
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vijas

Na pedagokom polju kao to je ve reeno Ruso je isticao prirodu i slobodu, kao osnove njegovih filozofskih i prije svega, pedagokih pogleda. Meutim, dok Komenski izvodi naela o metodi vaspitanja i nastave iz skladnosti s duso prirodom, Ruso misli na prirodu djeteta, koju treba u vaspitanju bezuslovno imati u vidu i njoj se prilagoditi.

Priroda vaspitava time, to razvija u nama sposobnosti i organe.

Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso.docx

Bez obzira na sve prednosti njegovog pedagokog sistema u odnosu na pedagoku teoriju i praksu sredinom 18og veka, Rusoova pedagogija je dobrim dijelom bila istorijski i klasno ygovor. Zbog tog njegovog drutvenog duso razumljivi su i njegovi socijalno-filozofski pogledi posebno ideja o jednakosti svih ljudikoje treba imati u vidu, ako hoemo da shvatimo Rusoovu pedagoku koncepciju. Iako je Ruso kao pedagog bio napredan, u njegovim shvatanjima ima i jednostranosti, ogranienosti individualizam, zanemarivanje uticaja drutvene sredine u prvim fazama razvoja linosti, odnos prema obrazovanju ena, zapostavljanje intelektualnog vaspitanja do Drustveni ugovor- zan zak ruso – ugovor- zan zak ruso.

Osnove Pedagogije – Skripta 1 Documents. Na dalju sudbinu Ruso-a uticala je prilika kada je akademija u Dionu raspisala konkurs: Mora se imati u vidu da je ivjeo i stvarao u izuzetno tekim uslovima, esto proganjan i neposredno pred revoluciju, kojoj je svim srcem pomagao.

Odgojni problemi glazbene pedagogije Documents.

Napisao je i druga djela: Ali nisu svi takvi i nisu sva djeca u situaciji u kojoj je on bio. Istorija pedagogije-Zan Zak Ruso. U neposrednoj vezi sa uenjem o prirodnom pravu, Ruso je izgradio teoriju prirodnog vaspitanja, koja ini glavni dio drustvei pedagokog sistema.

  A.V.DICEY LAW OF THE CONSTITUTION 1885 PDF

Fidor Dostoyevski y el realismo psicolgico ruso. Protest protiv sholastike kole, dogmatizma i srednjovjekovnog sadraja nastave, protiv srednjovjekovne discipline i tjelesnih kazni, za Rusoa je ujedno i put ka ruenju feudalnog pedagokog sistema. Ruso je u borbi protiv takvog feudalnog sistema istakao teoriju prirodnog prava, koja u sutini znai da su svi ljudi u prirodnom stanju jednaki i slobodni, a da su se tokom vremena nali svuda u okovima.

Ruso je prvi u istoriji vaspitanja detaljno razradio vaspitanje ulnih organa, kao i veze nastave sa ivotom.

Pod prirodnou Ruso podrazumijeva razvoj sa osvrtom na uzrast, u okrilju prirode. ZNAAJ RUSOAan ak Ruso je u istorijskom razvoju pedagoke misli imao veoma znaajnu ulogu, sa izuzetno naprednim i graanskim pogledima, ali i sa mnogim protivurjenostima i nazadnim idejama. Budui da ne priznaje vaspitaevu vodeu ulogu u vaspitnom procesu, on onemoguuje plansko usvajanje nastavnog gradiva, idealizira djetetovu prirodu, precjenjuje ulogu biolokih faktora u djetetovom razvoju i negira drutvu pravo da postavlja vaspitne ciljeve.

Sr je u redu ali neke stvari su jednostavno mogle manje da se naglaavaju a da neke zanimljivosti budu rueo. Za enu nisu intelektualna zanimanja, jer ena ima um prijemiv ali bez bljeskatemeljan ali bez dubine. Na srustveni injenici se zasniva i Rusoova psihologija razvoja djeteta.

Po klubovima Pariza itana su njegova djela pred oduevljenim masama. U desetoj godini umro mu je otac, pa su brigu o djeaku preuzeli najblii roaci. Jo neto to je zanimljivo o Rusou je injenica na koji je nain osporavao vrijednost privatne svojine. Projekat Iz Socijalne Pedagogije Documents. U periodu od 2. Prema Rusou, ljudi su zakljuili vlastima koji su sami izabrali. Za sve to vrijeme Ruso se neprestano obrazovao, izuavajui djela uvenih filozofa i pisaca Dekarta, Loka,Lajbnica i dr.

Opta istorija kolstva i pedagokih ideja, Nauna knjiga, Beograd3 Zaninovi, M. Ruso je protiv razvijanja razuma jer po njemu u tom periodu razum spava.

  CARL SCHMITT EX CAPTIVITATE SALUS PDF

[PDF] Ruso – Društveni Ugovor – Free Download PDF

Vaspitanja mladog ovjeka za ivot sa drugim ljudimaza rjso u drutvu. Ja lino sumnjam u injenicu da bi on bio drushveni vaspita, mada ruxo osporavam vrijednost djela Emil ili o vaspitanju. Tako je teorija prirodnog prava odbacivala podjelu ljudi na stalee, a teorija prirodne religije odbacivala je podjelu ljudi na vjeroispovjesti deizam.

Budui da zamisao o razvoju mladog ovjeka spada meu najvee rezultate Rusoovog duha, poznavanje osnovnih osobina tog razvoja bitno nam dopunjuje sliku Rusoove pedagoke linosti. U tim djelima Ruso snano i estoko kritikuje nedostatke. Prije svega neprimjenjivanje kazne u vaspitanju djeteta i sloboda djeteta prilikom kolovanja.

Vaspitanje kroz istorijske epohe, Vranje6 dr Leon. Moemo osporavati njegove odluke i neka njegova ubjeenja ali se mora priznati da je on dao snaan podsticaj buduoj psihologiji djeteta i mladalake dobi.

Tu je uloga vaspitaa velika i nezaobilazna. Nije bez razloga Napoleon govorio da bez Rusoa ne bi bilo revolucije. On otro reaguje protiv drutvene nejednakostiprotiv stalekih i svih ugovpr drutvenih privilegija, protiv religijskih zabluda i crkvenih autoriteta.

Obuzela ga je misao da ga stalno progone. Marta Dedaj Mirela JaseniBrko, februar SADRAJan ak Ruso-slika3Uvod4ivotni put5Rusoovi pedagoki pogledi i znaenja6 Uenje o prirodnom pravu i prirodnom vaspitanju6Tri vrste vaspitanja8Zadatak vaspitanja8”Emil ili ruos vaspitanju”9Slobodno vaspitanje9Vaspitni cilj9Periodizacija razvoja djeteta10Vaspitanje ena11Znaaj Rusoa12Zakljuak13Literatura14UVOD Meu najvee linosti 18og vjeka treba da ubrojimo i an ak Rusoa Jean Jacques Rousseaukoji je u pedagogiji djelimino nastavio senzualistiku tradiciju Dona Loka drustfeni, a djelimino na svoj nain protestovao protiv srednjovjekovnog vaspitanja time, to je u sredite vaspitnog nastajanja postavio dijete, njegove psihike i razvojne osobine, i traio izmeu ostalog naroito njegovu aktivnost.

To mnogo govori o linosti Rusoa i o njegovim pedagokim mislima.